CHLADÍRNA A MRAZÍRNA

Prostory chladírny jsou umístěny přímo ve středu hospodářské části špýcharu.
Teplota je kontrolována nejen čidly v prostoru, ale i uvnitř zachlazovaného a chlazeného materiálu.

Regulace teploty je možná i místně v různých částech prostorů. Teplotu lze nastavit od +4oC.
Prostor je dimenzován na 80 tun ovoce a finálních výrobků.