OVOCNÉ DŘENĚ

Jsou připravovány obdobným procesem jako příprava a zpracování ovoce pro výrobu džemů.
Po naplnění do zvolených obalů jsou dřeně hluboko zamrazovány a v mrazírnách připraveny k distribuci.