DŽEMY

Zpracovává se jen vytříděné ovoce. Na technologické lince je před dávkováním do vakuového kotle ovoce odpeckováno( u jádrovin) nebo zbaveno slupek, jádřinců (u jádrového ovoce).

Vaření probíhá ve stanoveném (určeném) režimu. Výsledný produkt je plněn horkým rozlivem a dávkován do zvolených obalů. Výroba je specializovaná na džemy z peckovin a jádrového ovoce.