OVOCNÉ PÁLENKY

Pálenky se vyrábějí v lihovaru klasického řešení s topeništi na dřevo a dřevěné štěpky. Všechny kotle a trubky kde protéká zákvas,surový alkohol i destilát jsou z měděných, nebo skleněných trubek. Chladící medium je voda, která proudí v uzavřeném okruhu s tepelnými čidly.

Vzhledem k tomu, že zpracováváme pouze vlastní ovoce, garantujeme výrobu odrůdových pálenek. Jakost je dána kvalitou kvasu a kvalitou destilace, které je věnována zásadní pozornost. Vzhledem tomu že ovoce je sklízeno dle stupně zralosti, jsou jednotlivé odrůdy ovoce sklízeny odděleně. Odrůdové ovocné pálenky jsou vyráběny tradiční metodou.

Kromě standardních lahví jsme schopni na přání poskytnout lahve z nabídkového katalogu, popřípadě plnit do lahví dle přání klienta.

Veškerá produkce je kontrolována jak pravidelnými kontrolami potravinářské inspekce tak i úředníky celní zprávy.

Kontroly alkoholu se zaměřují na autenticitu (doslazování, přídavky kvasinek ...) a kvalitu destilace (obsahy nevhodných alkoholů, butylů, cizorodých látek, čirosti…..). Testy se provádějí jak na moderních chemických přístrojích ( chromatografech, polarimetrech…..) tak i sensoricky. Vzorky se odebírají pravidelně pracovníky kontrolních orgánů. Níže jsou uvedené odrůdy ze kterých se pálí destilát, ovšem ne z každé odrůdy každý rok.

Byli jsme spoluřešiteli státního grantu Vytvoření databáze markerů a poměru izotopů pro stanovení pravosti a autentičnosti ovocných destilátů. V praxi to znamená, že vzorky jednotlivých druhů destilátů byly analyticky prověřovány jako etalony pro stanovení autentičnosti ovocných destilátů vyráběných jinými podniky.