NAŠE PŘEDNOSTI

 1. Hospodaříme v Chráněné krajinné oblasti České Středohoří ve IV. ochranném pásmu.
 2. Celý provoz je certifikován v biokvalitě.
 3. Zpracováváme pouze vlastní ovoce , tedy jsme schopni zaručit původ, odrůdovost a kvalitu zpracování ovoce.
 4. Soustřeďujeme se na šetrné, tradiční zpracování ovoce dle starých receptůr.
 5. Ovoce zpracováváme "manufakturním" způsobem za zachování všech hygienických a ostatních předpisů. Tím je zaručena stálá kontrola.
 6. Ovocné pálenky vyrábíme pouze zkvašováním moštů.
 7. Preferujeme přímý prodej.
 8. Své výrobky dodáváme do hotelových řetězců, špičkových restaurací a do některých obchodů zdravé výživy.
 9. Jsme schopni okamžitě reagovat na přání odběratelů zejména v oblasti rychlých dodávek, druhu balení a adjustace zboží.
 10. Jsme bezodpadovým hospodářstvím, veškerá produkce je zpracovávána na farmě.
 11. V uplynulém období jsme získali ocenění biopotravina roku za inovativní balení ovocných moštů v Bag in Box., 3. místo v soutěži biopotravina roku.
 12. Pro jednotlivé výroby a chov ovcí máme zpracován HCCP.
 13. V našem provozu pořádáme exkurze pro studenty a veřejnost, jsme konzultanty diplomních prací v oblasti ekologického pěstování a zpracování ovoce. Pořádáme také prohlídky provozu pro seniory v den seniorů.
 14. V rámci obnovení tradic jsme spolupořadateli procesí sv. Marka, které se koná každoročně 25. dubna.
 15. Jsme zakládajícími členy sdružení pro záchranu kaple sv. Víta v Sinutci.
 16. Celý provoz je certifikován značkou ORGANIC FARMING a BIO s mezinárodní platností.
 17. Zpracováváme pouze vlastní ovoce.
 18. Zvířata jsou chována s respektováním podmínek BIO chovu v uzavřeném obratu ve WELLFAIR systému.
 19. Pálenky jsou vyráběny zkvašováním moštů a šťáv.
 20. Farma disponuje moderními chráněnými skladovacími prostorami kde jsme schopni uskladnit ovoce i produkty v množství 80 tun.
 21. Naše výroba je tradiční - manufakturní, jejíž výhodou je stálá kontrola kvality.
 22. Jsme rodinnou farmou, jsme schopni rychle reagovat na potřeby a přání odběratelů.
 23. Vzhledem ke kvalitě a povaze naší výroby nevyhledáváme jednorázové odběratele.
 24. Nedodáváme velkoobchodním firmám.
 25. Veškerá výroba je bezodpadová (ovocné výpresky sušíme a dodáváme na výrobu ovocných čajů a částečně zkrmujeme , pecky jsou připraveny pro další využití).
 26. Zámecké sady Chrámce se nacházejí 55 min od Prahy. Máme zkušenosti s dodávkami do velkých restaurací a hotelů v EU.
 27. Pravidelně se účastníme soutěží a výstav, i v zahraničí, s tématikou luxusního jídla, kde získáváme hlavní ceny a čestná uznání.
 28. Archivujeme část produkce pálenek všech druhů.
 29. Pořádáme tématické agroturistické prohlídky.
 30. Výsledky testů a kontrolních měření pálenek jsou našim klientům volně k dispozici.
 31. Našim stálým zákazníkům a přátelům nabízíme členství v klubu, pro který organizujeme časté akce ( prohlídky zámku - i pro nečleny, účast na destilaci pálenek, stříhání ovcí…..). Členové mají samozřejmě možnost využívat náš archiv kde si mohou pronajmout "kóji". Také naše přátele zveme na námi sponzorované události (společenské, kulturní...).