SPOLEK PRO ZÁCHRANU
KAPLE SVATÉHO VÍTA V SINUTCI

kaple Sinutec

Oči návštěvníka při příchodu či příjezdu do Sinutce nejdříve upoutá spíše nenápadná stavba kaple, před níž se v její ose klene mohutná starobylá lípa, vysazená zřejmě při založení poutního areálu. Již v pohanských dobách se kultovní místa pojila se stromy, kameny a prameny, a právě zde, v Sinutci, je vše jako na dlani, ovšem v barokním a křesťanském hávu. Mocná duchovní síla tohoto místa čerpá svoji sílu ze spojení živého stromu, kamene kaple, jež se zde tyčí jako pomyslná kamenná stéla, a především z prýštící vody, která symbolizuje duchovní očistu, znovuzrození i křest. Majestátní dojem je dnes ovšem poněkud zastíněn stromovím v bezprostředním okolí, takže ať se přichází z jakéhokoliv směru, kaple se vždy zjeví až v posledním okamžiku.

Svatovítská studánka se nechází zhruba 100 metrů nad kaplí. V houštinách se skrývá malý rybníček, nad nímž se u země krčí vyzděná studánka, která byla v roce 1933 (jak prozrazuje letopočet vyrytý uvnitř studánky) překryta nevkusným betonovým čepcem. Prázdné železné panty zase prozrazují, že studánku bylo kdysi možné uzavírat.

Ze studánky nedoporučujeme pít, neboť v bezprostředním okolí leží intenzívně využívané polnosti. Kdysi ale právě toto místo bylo místem, kam směřovaly kroky našich předků, aby zde nacházeli útěchu. S poutním provozem zřejmě souvisí i malý rybníček pod studánkou, pokud tedy nevznikl až v souvislosti s provozem cihelny, která stávala v bezprostředním sousedství našeho poutního areálu. V tomto rybníčku bylo možné omýt nejen nečistá těla poutníků, ale i dobytčat.

Léčivé účinky zdejší vody zvláště na oční choroby jsou připomínány již koncem 17. století. Kolem roku 1700 byla zbudována současná kaple s pozoruhodným půdorysem, neboť navenek se jedná o běžnou obdélnou stavbu s polygonálním závěrem, čemuž ovšem odporuje centralizující vnitřní půdorys čtverce s okosenými nárožími s nikami. K roku 1702 dokončil bílinský truhlář Patzner do této kaple oltář (je zachován pouze malý kousek akantové řezby). Asi v roce 1738 byl zřejmě kvůli problémům se statikou přisazen k jihozápadnímu nároží opěrák. V této době byl obdélníkový prostor před kaplí obehnán zdí s portálem, čímž vznikla jakási podivná předzahrádka. Nad smyslem této přístavby, která nemá v širokém dalekém okolí obdoby, se můžeme pouze dohadovat. Možná měla sloužit vzrůstajícímu počtu poutníků k oddělení od běžného ruchu vsi (např. zábrana před všudypřítomnou drůbeží a dobytkem), snad mohla nést po obvodu i nějaké provizorní pultové stříšky jako ochranu před deštěm. Nebo že by šlo o základy pro rozšíření kaple, od kteréhožto záměru mohlo být kvůli statickým problémům či pro nedostatek peněz upuštěno?

O poutním provozu toho není mnoho známo, tradice skončila s reformami Josefa II. v 80. letech 18. století. V 19. stol. byla kaple užívána k bohoslužbám již jen třikrát do roka (o třetím křížovém dni po Velikonocích, v oktávu po Božím těle a 15. června na den svatého Víta) a i jako jedno ze zastavení při procesích do polí o křížových dnech. Tehdy byla doplněna v západní části jednoduchá dřevěná kruchta. Podle inventáře z roku 1827 zde byl kromě "štafírovaného" (tj. bohatě zdobeného) oltáře svatého Víta ještě obraz svatého Jana Nepomuckého, kazatelna, čtyři krátké lavice, čtyři kruhové obrazy evangelistů a ve věžičce dva zvonky, z nichž ovšem byl jeden prasklý. V pomyslném středu celé kaple i zdejšího kultu ale stál pacifikál - ozdobný pozlacený kříž z mosazi s relikvií samotného svatého Víta!

Osudy kaple po druhé světové válce byly v souvislosti s nuceným vysídlením původních německých obyvatel neblahé. Noví obyvatelé neměli k místu vztah, takže kaple (i přes provizorní opravu střechy v šedesátých letech) nezadržitelně chátrala. Postupně bylo rozkradeno nebo zničeno i vnitřní vybavení, propadla se střecha, celý areál zarostl bujnou vegetací a studánka byla zčásti zasypána kamením z okolních polí.

V roce 2008 bylo založeno občanské sdružení Spolek pro záchranu kaple sv. Víta v Sinutci, které se snaží zachránit a oživit jednu z nejohroženějších památek Českého středohoří. V roce 2009 se podařilo tuto stavbu získat od soukromého majitele do vlastnictví sdružení. V současnosti je již hotový projekt na rekonstrukci stavby (stabilizace objektu a nová střecha). V první etapě byla získána dotace ve výši 300 000,- Kč ze státního rozpočtu, avšak odhadované náklady na opravu (vnějšku) kaple činí mnohonásobek této částky. Proto budeme vděčni za jakýkoli Váš příspěvek.

Součástí snah o záchranu poutního areálu s kaplí svatého Víta je i kulturní a duchovní obnova. Proto je zde ve spolupráci s občanským sdružením Středohoří sobě (www.stredohorisobe.wz.cz) každým rokem (poslední dubnovou sobotu) organizováno Svatomarkovské procesí, které vychází ze Sinutce a končí na farmě Zámecké sady Chrámce (www.zameckesadychramce.com). Na tento duchovní happening je vypravován speciální historický vlak, kterým přijíždí účastníci z blízka i daleka.

V roce 2010 byl vydán duchovně turistický průvodce Studánkové putování, který je možné získat přímo na farmě Zámecké sady Chrámce či v nedaleké Libčevsi.

Od roku 2009 probíhá postupná obnova areálu. Bylo započato s úpravami terénu kolem kaple a studánky, s vyčištěním předzahrádky před kaplí, vyklučením náletových dřevin a obnovou původní cesty ke studánce. Tyto práce byly provedeny na dobrovolnické bázi ve spolupráci s projektem Den pro dobrou věc (pracovníci ČEZu) a s projektem CITO (geocaching).


V současné době se natáčí časosběrný dokument, kterého se můžete zůčastnit i jako autoři a nejen jako herci. Jakýkoliv záznam, a fotky, mohou být použity. Přednostně bude využíván materiál, který bude zpracován podle návodu, který je uveden níže.

Celý film bude řídit, stříhat a někdy i točit milovník starých aut, skvělý mechanik a restaurátor, novinář,majitel a provozovatel vlastního rádia se skvělou hudbou, cestovatel a skvělý člověk Dušan Neumann, toho času bydlištěm za oceánem.

Pro další informace mne prosím kontaktuje emailem.

Pokyny pro kameru ke stažení (soubor PDF)KONTAKT

Chrámce 14
434 01 Most

tel.: 721 644 833 (Olga Syrovátková, předsedkyně o. s.)

e-mail: sinutec@seznam.cz