PODMÍNKY SPOLUPRÁCE

Spolupracujeme s klienty na základě individuálního dlouhodobého přístupu. Každý rok je podepsána nová rámcová objednávka, kde klient popisuje svoje potřeby a požadavky. Jsou také dohodnuty ceny a předběžné termíny dodávek zboží. Tuto objednávku nepovažujeme za závaznou, ale dává nám jistou představu o přáních a potřebách klienta rozloženou v celém roce.

Dlouhodobá objednávka je pro nás nesmírně důležitá pro naplánování a synchronizaci logistiky a výroby a zároveň je pro nás vodítko pro rozložení chovu zvířat a způsobu zpracování ovoce během celého produkčního roku. Mimo dlouhodobé objednávky jsme schopni dodávat pouze některé druhy pálenek , omezené množství moštů a kusové ovoce.

Záruční doby jsou v souladu s platným zákonem a jsou vyznačeny na jednotlivých baleních.