ZÁMEK

Nejstarší zmínka o zámku je datována k roku 1381 kdy se jeho majitelem stal Jan Kystra. Tehdy to ještě byla tvrz. Z původní stavby je dochováno pouze přízemí kde byly restaurovány gotické " cisterciánské" klenby.

Po roce 1800 se majitelé snažili uzpůsobit zámek svým představám a tak se celé první patro změnilo pod francouzským vlivem na sídlo klasicistního stylu.

Roku 1976 došlo k vnitřní renovaci prostor. Z této doby pochází také ve velkém sále i stropní malba ak. malíře Pospíšila- Život vinaře. V roce 1999 byla vyměněna střešní krytina, vyměněny okapy a opraveny věžní hodiny. V roce 2003 byla za dozoru památkového úřadu provedena rekonstrukce špýcharu (postaven 1815) spočívající ve výměně střešní krytiny, opravy fasády a výměně instalací. V této budově jsou soustředěny všechny technologické linky zpracování ovoce.

Zámek a špýchar je historicky chráněný dle klasifikace památka II.
Zámek není volně přístupný k prohlídkám, pouze předběžném objednání.